Wist je dat… ?

  • … 10 % van de Fransen, de rijksten, 55 % van het nationaal fortuin bezitten.
  • … Jemen, een van de armste landen uit de wereld, 45 % van zijn B.N.P aan defensie uitgeeft.
  • … er in Brazilië 5 miljoen Indianen woonden toen de eerste Europeanen aan land gingen en dat dit aantal drastisch daalde tot minder dan 100.000 in 1957 maar vervolgens sinds de jaren ’70 terug gestegen is tot 325.000.
  • … er per jaar bijna zeshonderdduizend vrouwen overlijden in hun zwangerschap of bij de bevalling en dat ondanks dit sinds ruim 10 jaar op internationale conferenties erkend werd er nog geen fundamentele verbeteringen merkbaar zijn.