Wist je dat …?

… de Franse priester M:che?l Chanteau die sinds dertig jaar lief en leed deelde met de Indianen uit de Chiapas in Mexico door de Mexicaanse regering uit het land werd gezet om zijn “politieke activiteiten”. Christus werd hiervoor ook aan het kruis genageld.

… in Mozambique in vier weken tijd 5.500 mensen getroffen werden door cholera mol honderden doden als gevolg. In dit land, een der armste in de wereld, beschikt een vierde van de bevolking over geen drinkbaar water. Hieruit blijkt dat vooraleer in de 21ste eeuw te treden een deel van Afrika moet geholpen worden om uit de 19de eeuw te geraken

… het Vlaams Blok, de racistische partij bij uitstek, van de overheid een dotatie ter beschikking krijgt van 52 miljoen frank of de helft van haar begroting.

… er in Brits Colombia (Canada) door de houtlobby maar eventjes 220.000 ha per jaar uit het regenwoud wordt gekapt en dit met alle nadelige gevolgen voor later.

… de buitenlandse schuld van Afrika in tien jaar tijd verdriedubbelde van 63 naar 183.4 miljard dollar. Dit bedrag is hoger dan het bruto nationaal product van 45 Afrikaanse staten met 550 miljoen inwoners.

… in de jaren 70 waren er slechts een honderdtal multinationale ondernemingen maar vandaag zijn er 40 000. De 200 belangrijkste stellen uiteindelijk 18,8 miljoen mensen te werk of 0.5 % van de planeet.

… in 1939 de Europese bevolking 18,4 % vertegenwoordigde van do wereldbevolking, in 1997 was dit nog 10.2 % en voor het jaar 2000 voorziet men dat deze nog 8.4 % zal uitmaken.

… in het Europa van de 15 het aantal bezoekers van Amerikaanse films van 1984 tot 1994 stoeg van 400 tot 520 miljoen wat een stijging betekende van 56 naar 76 % en tijdens dezelfde periode daalden de bezoekers van filmen van nationale producties van 177 naar 98 miljoen of een daling van 25 naar 13 %.