Wist je dat…

… tot 1918, ten tijde van de Balfour Declaration, waarin de koloniale mogendheid Groot-Brittannië de vorming van een nationaal tehuis voor joden in Palestina vooropstelde, slechts 2 % van de grond van Palestina in handen van de joden was. Aan de vooravond van de stichting van de staat Israël in 1948 was 7 % van het mandaatgebied in joodse handen gekomen.

… in 1945 elke Palestijn gemiddeld 1,9 ha landbouwgrond tot zijn beschikking had en dat dit in 1949 reeds was gedaald tot 0,35 ha. Vandaag nog slechts 0,07 ha bedraagt. De vluchtelingen hebben alles verloren terwijl de joodse migranten de gronden zonder vergoeding hebben ingepikt.

… gedurende vier eeuwen (van het einde van XVde tot de XIXde eeuw) zwarte slaven uit Afrika werden uitgevoerd. Vier miljoen werden geëxporteerd via de Rode Zee, vier miljoen langs de haven van de Indische oceaan, negen miljoen via de Sahara route en van elf tot twintig miljoen via de Atlantische oceaan naar het Amerikaans continent.

… de koopkracht van de 10 % armsten in de V.S. tijdens de laatste twintig jaar met 13 % daalde terwijl dit van de 10 rijksten met 65 % toenam.

… in de V.S. de 20 % armsten in 1946 over 3,7 % van het land beschikten tegenover 49 % voor de 20 % rijksten.

… in 1995 in Groot-Brittannië werd vastgesteld dat sinds in 1993 het minimumloon was afgeschaft er 300.000 personen waren die slechts 1,5 pond (78 fr.) per uur verdienden en 1,2 miljoen slechts 2,5 pond per uur.

… volgens de Wall Street Journal (5/8/96) werken sommige arbeiders uit de automobielindustrie 84 uur per week om een daling van hun inkomsten te compenseren. 7.900.000 Amerikanen hebben eveneens meer dan één job en in Groot-Brittannië zijn er dit reeds 1,3 miljoen.

Wist je dat…

… in Frankrijk vier miljoen moslims wonen, Fransen en vreemdelingen, en deze – ondanks het om de tweede godsdienst van het land gaat, slechts over acht moskees beschikken.

… onafhankelijk van het Rwandese drama ruim 90 % van de slachtoffers in Afrikaanse conflicten burgers waren. Bij de elf volgende belangrijkste conflicten: Soudan, Ethiopië, Oeganda, Mozambique, Angola, Liberia, Sierra-Leone, Rwanda, Burundi, Zaïre en Congo gaat het om 3,8 tot 6,8 miljoen burgers (d.w.z. 2,4 tot 4,3 % van de huidige totale bevolking van 155 miljoen inwoners).

… dat wanneer rekening wordt gehouden met de groei van de inkomsten per inwoners tussen 1985 en 1994 in Tunis, Marokko en Mali dan zal het voor de Tunesiërs 123 jaar duren voor zij het westers levensniveau zullen bereiken, 253 jaar voor de Marokkanen en … 456 jaar voor inwoners van Mali. Deze laatsten beschikken over een inkomen dat 100 maal lager ligt dan dit van een Fransman.

… de Filipijnse arbeiders, bijzonder de vrouwen, die in het buitenland werken, in 1994 aan de economie 2,7 miljard dollar opbrachten of 20 % van de betalingsbalans.

… het analfabetisme in Israël drie maal hoger ligt bij de Palestijnen (15,8 %) dan bij de joden (4,9 %). Israël slechts 2 % van zijn gezondheidsbudget besteedt aan de Israëlische Palestijnen en 20 % aan de joodse bevolking.

… het waterverbruik vier maal hoger ligt bij de joden dan bij de Palestijnen. Aan de Israëlische Palestijnen wordt slechts 3 % van het te verdelen waterquota toebedeeld.

… uit een onderzoek van het ministerie van gezondheid van Rwanda blijkt dat 11,1 % van de bevolking besmet is door aids en het deel van de bevolking dat het meest getroffen is tussen de 26 en 50 jaar is, met een verhouding van 18,7 % voor diegene tussen de 45 en 49 jaar.

… er in Tokio meer personen over een telefoonaansluiting beschikken dan in gans Afrika en in de Afrikaanse landbouwstreken er minder dan 1 % van de bevolking over een telefoon beschikt.