Wist je dat…?

… in Venezuela 45 % van de bevolking in diepe armoede leeft en tijdens de laatste jaren het aandeel van de rijken in het nationaal inkomen met 40 % is toegenomen terwijl de 20 % armsten slechts over 4 % beschikken.

… in de periode 1975-93 het gemiddelde reële loon in Europa steeg met 3 % en in de V.S. daalde met 20 %, Meer dan 10 miljoen Amerikanen een loon ontvangen dat nauwelijiks hoger ligt dan de armoedegrens en van de zogenaamde tien miljoen nieuwe jobs er slechts 20 % zijn met een contract van onbepaalde duur en met een normaal loon.

… één kwart van de Amerikaanse beroepsbevolking, 37 miljoen mannen en vrouwen, slechts met een deeltijdse job moet trachten in hun levensonderhoud te voorzien.

… gemiddeld verdwijnen 1300 hectaren tropisch regenwoud per

uur en onder dit tempo het gevaar bestaat dat dit binnen de eeuw zal verdwenen zijn.

… dat de OPEC, waarvan de Arabische Golfstaten deel uitmaken, die men vroeger het olie-mo-nopolium noemde, vandaag nog slechts dertig procent van de olieproductie controleert.

… tweederde van de bevolking van Brazilië – honderd miljoen personen – moeten rondkomen met 12.000 fr. per maand en 40 miljoen met slechts 3.200 fr. en de werkloosheid in de grote centra oploopt tot 17%.

… men in Vietnam met een nationale loterij is gestart waarvan de opbrengsten zullen dienen om de slachtoffers van de door de Amerikanen gevoerde chemische oorlog behulpzaam te zijn en dat de Verenigde Staten zich voor deze misdaad tegen de mensheid nooit verontschuldigd hebben, laat staan ooit aan de slachtoffers een vergoeding betaald.