Wist je dat.

… de discriminatie van migranten op de Vlaamse arbeidsmarkt bijna 40 % bedraagt daar waar het in het Waals gewest slechts om 27 % en in het Brusselse om 34,1% gaat.

… dat op onze aarde met zijn 5 miljard mensen er 500 miljoen comfortabel leven en 4,5 miljard met armoede geconfronteerd worden.

… de inkomsten van de 358 rijkste mensen in de wereld, miljardairs in dollars, hoger is dan het jaarlijks inkomen van de helft van de wereldbevolking d.w.z. 2,6 miljard.

… de V.N.-organisatie voor handel en ontwikkeling er kort geleden op gewezen heeft dat het inkomen van de groep van de “zeven” in 1965 twintig maal hoger lag dan in de ontwikkelingslanden maar dat dit in 1995 reeds tot 38 maal gestegen was.

… in het rijke West-Duitsland het aantal bijstandstrekkers meer dan verdubbelde en dit van 922.000 naar 2.269.000 en dat, tijdens dezelfde periode, het aantal miljonairs in marken opliep van 67.000 naar 131.000. Bovendien blijkt 5 procent van deze gezinnen meer dan 1/3 van het privé-eigendom te bezitten.

… het internationaal goederenexport vandaag dagelijks 5.350 miljard dollar (1 dollar 35 frank) bedraagt, de buitenlandse investeringen 350 miljard dollar maar de internationale financiële transactie (wisselmarkten) oplopen tot 1.500 miljard dollar.

… zwart Afrika naar schatting 600 miljoen inwoners telt waarvan ruim 40 procent het moeten stellen met één dollar per dag.

… in Zuid-Afrika, zelf als men het “informeel circuit” meerekent 33 % van de actieve bevolking zonder werk zit waarbij, wanneer men enkel rekening houdt met de zwarte Zuid-Afrikanen, de werkloosheid oploopt tot 50 %.

… Bangladesh 120 miljoen inwoners telt en er jaarlijks 2,5 miljoen Bengale-zen bijkomen terwijl het gemiddelde jaarlijks inkomen slechts 8.000 fr. per inwoner en per jaar bedraagt.

… uit een verslag van de Wereldvoedselorganisatie (FAO) blijkt dat de kindersterfte in Irak tengevolge van het embargo gestegen is van 61 op 1000 in 1990 naar 117 op 1000 in 1995.