TOP…PUNT & Wist je dat….

TOP…PUNT

In vorige nummers vestigden we in Vrede reeds de aandacht op het geval van de zwarte Amerikaanse journalist, Mumia-Jamal die in de V.S., tijdens een gemanipuleerd proces ter dood veroordeeld werd. Desondanks de door zijn advocaten bijeengebrachte nieuwe getuigenissen en het protest in de ganse wereld heeft de rechtbank een herziening van zijn proces steeds geweigerd. In zijn editie van zondag 14 juni heeft de bekende krant, de “New York Times”, men noemt ze een kwaliteitskrant, een “advertentie” geplaatst van een ganse bladzijde waarin opgeroepen wordt, opdat zogezegd gerechtigheid zou geschieden, Mumia Abu –Jamal terecht te stellen.

Dat een krant met een internationale bekendheid zich zo verlaagt om een dergelijke advertentie te publiceren – alleen omdat het duizenden dollar opbrengt – getuigt van de desintegratie van de Amerikaanse moraal waarop Clinton zo fier is.

Wist je dat….

… de 27 luchtvaartmaatschappijen (waaronder Sabena) die lid zijn van de Association of European Airlines (AEA) vorig jaar hun gezamenlijke winst meer dan verviervoudigden, en dat hun winst steeg van 17,4 miljard frank in 1996 naar 68 miljard frank vorig jaar.

… van alle kinderen in de wereld er vijfentachtig procent in de ontwikkelingslanden (Afrika, Azië en Latijns-Amerika) leven.

… ons land in de jaren dertig nog meer dan duizend spoorwegstations telde en dat deze vandaag geslonken zijn tot 412. Tevens dat de lengte van de Belgische spoorwegen toen 5000 km bedroeg en nu nog slechts 3.200 kilometer.

… van 1970 tot 1992 de economie in de Europese Unie groeide met 73 procent terwijl de werkgelegenheid slechts toenam met 7 procent.

… van januari tot april van dit jaar er in het Braziliaans Amazonegebied, tussen Venezuela en Guyana 34.181 km2 (ongeveer de oppervlakte van België) regenwoud in rook zijn opgegaan.

… de hersenen van een volwassen olifant vijf kg wegen, dat een olifant slechts na acht jaar volwassen is en deze van 100 tot 150 kg gras en bladeren eet.

… de korf van de waren waarvoor onze grootouders 100 fr. betaalden in 1914 vandaag een waarde heeft van 16.602 fr.

… terwijl 5000 extremistische joden, beschermd door 4000 soldaten 40 % van de vruchtbaarste grond van Gaza bezetten er op de 60 % overige gronden één miljoen Palestijnen moeten trachten te overleven en dat de Israëlische regering verbiedt om de luchthaven en de haven die door de Europese Unie in Gaza werden gebouwd te openen.

… Israël in de loop van de vijf laatste jaren slechts 2,7 % van de door haar bezette westelijke Jordaanoever aan de Palestijnen heeft overgedragen en weigert om in een tweede fase een bijkomende 13,1 %, zoals ook hun Amerikaanse vrienden vragen, aan de Palestijnse regering terug te geven.