In alle Landen… Bij alle Volkeren… In gans de Wereld…

Conferentie voor de verdediging der rechten van de volkeren van het Midden Oosten Een eerste Conferentie voor de verdediging der rechten van de volkerea van het Midden Oosten greep plaats te Beyrouth in December 1953. Ben honderdtal afgevaardigden hebben haar werkzaamheden bijgewoond. Zij kwamen uit Egypte, Irak; Syrië, de Libanon, Iran, Jordanië, Saoudisch Arabië en

Read More

De EDG sluit de deur voor onderhandelingen

SENATOR Henri Rolin 1953 – nr 2 – p.2 In zijn Decembernummer publiceert het tijdschrift: « Défense de la Paix » een verklaring van de H. Henri Rolin, socialistisch senator, betreffende de Europese verdedigingsgemeenschap: « Ik ben persoonlijk gekant tegen het Verdrag der Europese Verdedigingsgemeenschap, in hetwelk ik tegelijk zie : een geweldige toename van

Read More

Wat denken de meesten over de EDG?

De verschillende referendums ingericht door de B. U. V. V. betreffende het Europees leger of liever de herbewapening van Duitsland, gaven een verpletterende meerderheid tégen de verdragen van Bonn en Parijs. Hierna volgen de voornaamste uitslagen: Resultaten EDG bevraging Conclusie Van 38.871 geraadpleegde Belgen hebben 23.965, hetzij 77 % Neen geantwoord aan de EDG

Weg met de EVG

DAT NOOIT MEER: WEG MET DE EVG jaargang 1953, nummer 1, pagina 1 HET verdrag over het Europese leger had ons voorgoed veroordeeld kunnen toeschijnen. Zóveel tegenwerpingen, zoveel wantrouwen en vijandigheid in alle landen, hij zovele mensen van verschillende overtuiging, doemden het, zo scheen het, tot een zekere mislukking. De Duitse verkiezingen gaven het niettemin

Read More