Author Archives: vredesbibliotheek

BARON ANTOINE ALLARD

Wij stellen U voor…  BARON ANTOINE ALLARD Heel dikwijls, als we ons blad gaan verkopen of iemand lid willen maken van de vredesbeweging, zetten de mensen grote vraagogen op, waardoor we beseffen dat we al eens nalaten te spreken over wat dat voor iets is, die Belgische Unie voor de Verdediging van de Vrede, wie

Read More

DE VERBRANDENDE ASSE

Verbrandende asse is gevallen op 300 personen. Zo werden onder meer  23 Japanse vissers getroffen: hun huid hangt aan flarden, hun haar valt uit, etterende wonden overdekken hun lichaam. Zij zijn nog niet dood.   Maar ze  zijn bezig er aan te sterven. Voor sommigen kan het nog vele maanden duren, vooraleer de dood hun uit

Read More

SPROKKELS UIT DE PERS

“Vooruit” betwijfelt de fataliteit van de oorlog Na de lange jaren van koude oorlog tijdens welke de vrcdesstrijders he dikwijls hard te verduren kregen doet het goed in een hoofdartikel al dit van 23 Februari, van de hanc van «de man in marge» het volgend* te lezen : «…ieder gebeuren, ieder contact zelfs iedere nieuwe

Read More

De bedriegers bedrogen

Europese Beweging houdt verkiezing in Verviers en Roeselare De verkiezingen die op 20 December laatstleden te Verviers en te Roeselare werden ingericht door de «Europese Beweging», gaven niet precies de resultaten waarop de inrichters hadden gehoopt. ‘Want de: wijze waarop zij de zaak hadden inge kleed liet hen, naar hun mening toe zekere hoop te

Read More

CHINA en de Pers

Daily Express -Het Britse conservatieve dagblad «Daily Express» van 26 Januari beveelt de Engelse regering en inzonderheid Anthony Eden aan een plaats voor China op de Berlijnse Conferentie op te eisen. Het blad schrijft o.m.: «Een regeling voor de vraagstukken van het Verre Oosten kan niet bereikt worden zonder China». Volksgazet – De editorialist van

Read More

OP BEZOEK BIJ GENTSE SENATOREN

Heel wat hoge heren leggen geweldige voortvarendheid aan de dag om het «Europese leger» er kost wat kost door te krijgen. Maar hoe meer moeite zij zich getroosten, hoe meer tegenstanders van ditzelfde «Europees leger» wij aan alle kanten zien opduiken. In Frankrijk is de beweging zo sterk, dat de meerderheid van de leden der

Read More

REFERENDUM EN NOG EENS… REFERENDUM!

BIJ DIAMANTBEWERKERS In de Langstraat in Borgerhout werden de diamantslijpers van twee bedrijven verzocht hun mening betreffende het «Europees Leger» doorheen een geheime stemming kenbaar te makn. De uitslag luidde: 58 tegen, 3 voor en 21 blanco. BIJ DE MARQUEURS Een kleine, gelijkaardige proef werd gehouden on-.der Antwerpse marqueurs. Eens te meer bevestigde He uitslag

Read More

De Deur naar de Vrede staat op een Kier

BERLIJN Juli kwam er eindelijk een einde aan het bloedvergieten in Korea, in December geraakten de Vier Groten akkoord over het houden van de huidige Conferentie te Berlijn, terwijl te zelf der tijd besprekingen werden aangevat tussen de U.S.A. en de U.S.S.R. naar aanleiding van het voorstel van President Eisenhower over een eventueel vreedzaam gebruik

Read More