Author Archives: vredesbibliotheek

NOG IS HET NIET ONHERROEPELIJK

NOG  IS  HET   NIET ONHERROEPELIJK DE PARLEMENTEN BEKRACHTIGEN Vrede maart 1955 De Italiaanse Senaat, de Duitse Bundsstag, de Duitse Bundesrat, de Franse Raad van de Republiek.de Belgische Senaat. De bekrachtiging der akkoorden van Parijs is een voldongen zaak en een feit is het eveneens dat zelfs in die landen, waar het verlet der bevolking zeer

Read More

Vrede maart 1955 INHOUD

Vrede maart 1955 Hoe ver staan wij  ? Nog is het niet  onherroepelijk Ommekeer in Azië Kentering in Amerika SPR0KKELINGEN De droom van Adenauer… en de wil van Duitsland De schoonheden van het kolonialisme H.M. Koningin Elisabeth in WaRSHAU Mac Arthur tegen MacArthur

HOE VER STAAN WE NU?

HOE VER STAAN WE NU? Vrede maart 1955 De B.U.V.V. werd gesticht: in 1949- Haar doel was dubbel: zelf propaganda en acties voeren ten bate van de vrede; in de meest verscheidene middens stellingname ten voordele van de vrede uitlokken. Als wij het geheel van de activiteit dier jaren overschouwen, dringen zich een aantal vaststellingen

Read More

DE DROOM VAN ADENAUER

Sprokkelingen DE DROOM  VAN ADENAUER … EN DE WIL  VAN DUITSLAND Vrede maart 1955 DE DROOM  VAN ADENAUER … In het Amerikaanse tijdschrift ;Saturday Evening Post” schrijft Adenauer: “Ik ben er van overtuigd dat de betrekkingen met de Sovjet-Unie op macht dienen gebaseerd te worden.  Verder verbergt Adenauer het geenszins,  dat de twaalf divisies door

Read More

Twee Vragen. Twee Amerikaanse Antwoorden

Twee Vragen. Twee   Amerikaanse Antwoorden Vrede oktober 1954 China. Vreedzaam naast elkaar leven veronderstelt zelfbeschikkingsrecht yan de naties. Zelfbeschikkingsrecht van de naties veronderstelt: —    geen inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van de andere volkeren; —    elk volk heeft het recht het bestaande regime te behouden of te veranderen. Hoe is het in dit opzicht gegaan

Read More

Bedreiging in Azië

Op 8 September j.l. werd te Manilla het Zuidoost-Aziatisch Pact (S.E.A.T.O.) gesloten. Heel laconisch werd verkondigd, dat dit pact ondertekend werd door acht Westelijke en Oostelijke landen, te weten: de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Fiankrijk, Nieuw-Zeeland, Pakistan, de Philipijnen en Thailand. Het zal wel niemand ontgaan dat, voor een verdrag dat Azië betreft, er weinig Aziatische

Read More

BIJ EEN ESSAY OVER LATZKO

BIJ EEN ESSAY OVER LATZKO. Waarom heeft de Vlaamse essayist Frans Buyens een studie geschreven over de Hongaarse schrijver Andreas Latzko ? Als ge Latzko niet zoudt kennen, weet ge het dadelijk bij het lezen van de eerste bladzijde. Frans Buyens treedt met Latzko in het strijdperk voor de vrede. Met een warm gevoel van

Read More

WAT NOOIT MAG VERGETEN WORDEN

DE GESEL VAN HET HAKENKRUIS Een verbijsterend   boek van  LORD RUSSELL Lezers ‘herinneren zich wellicht, dat in Augustus 11. Lord Russell of Liverpool, rechtskundig raadgever bij het Britse Leger, naar aanleiding van zijn boek over de Nazistische wreedheden tijdens de tweede wereldoorlog gedwongen werd ontslag té nemen uit zijn functie. De woede van diegenen, die

Read More

Isabelle Blume gehuldigd

Isabelle Blume gehuldigd De Belgische Unie voor de Verdediging van de Vrede richtte op 30 September te Brussel een huldebetoon in voor Mevrouw Isabelle Blume, welke dit jaar werd vereerd met de International© Stalinprijs voor het bevorderen van de Vrede onder de volkeren. Uit alle gewesten van het land waren de vredesvrienden, behorende tot alle

Read More

Wereldwijd tegen de EDG

IN ALLE  LANDEN… BIJ ALLE VOLKEREN… IN GANS DE WERELD… In de USA Personaliteiten  uit verschillende staten   verklaren ‘zich   voor   «onder-handelingen in een geest van wederzijdse  toegevingen».   Bij  de  ondertekenaars – van   deze   verklaring  bevinden zich o.a. de gewezen gouverneur  van. Minnesota,  A.   Benson,  een  gewezen Congreslid J.R.  Berndrd; verder   letterkundigen,    journalisten   en professoren,   alsmede  

Read More