Category Archives: verkiezingen

OP MAAT GESNEDEN…

Verkiezingen en Toppunt We vestigden in een voorgaand nummer reeds de aandacht op het ondemocratisch kiessysteem van de Franse senaat. Dit systeem heeft ais gevolg dat het platteland oververtegenwoordigd is en een conservatieve meerderheid het voor het zegggen heeft. Dit werd vorige maand nogmaals bevestigd. De kamer van volksvertegenwoordigers had een regeringsvoorstel goedgekeurd om de

Read More

“Vrije verkiezingen” en democratie

Regeringen, politici en media hebben tijdens de laatste jaren, tot verveling toe herhaald, dat democratie synoniem is van vrijemarkteconomie; individuele mensenrechten en vrije verkiezingen. We willen hier niet blijven stilstaan bij de verschillende en tegenstrijdige aspecten van de vrijemarkteconomie. Evenmin bij de dubbelzinnige interpretaties van de mensenrechten. Dit werd nog recent aangetoond na de Aziatische

Read More

Verkiezingen

Op maat gesneden En dat… noemen ze democratie We horen en lezen het alle dagen. Vrije verkiezingen zijn synoniem van democratie. De vraag is echter onder welk kiesstelsel zijn verkiezingen vrij. leder land heeft zijn eigen systeem. Op enkele uitzonderingen na dat wat het best past voor de lokale elite. De verkiezingen voor de Franse

Read More

Verkiezingen

Op maat gesneden Monsterverbond in Tsjechië Na de ontbinding van het Tsjechische parlement als gevolg van de financiële schandalen rond de ODS, de partij van ex-premier Vaclav Klaus, wonnen de sociaal-democraten (CSSD) van Milos de verkiezingen. De CSSD behaalde 74 en de ODS 63 van de 200 parlementszetels. Zeman, die de steun van de communisten

Read More

Verkiezingen

Op maat gesneden… De regering van Suharto van Indonesië is met de financiële crisis in Oost-Aziëaan het wankelen. De aldaar gevoerde, en door de westerse wereld zo geprezen “vrije markteconomie” heeft slechts gediend om de kinderen, familie en vrienden van Suharto de vrije hand te geven en monsterfortuinen te verzamelen. Vandaag worden de bovengenoemden er

Read More

Verkiezingen

Een winstpunt voor de democratie Gewoonlijk hebben we het in deze rubriek hoofdzakelijk over buitenlandse verkiezingen. In België, te Gent, zorgden de kiezers echter voor een primeur. De beslissing van het college en de gemeenteraad om tussen het Belfort en de St.-Baafskerk een ondergrondse parking te bouwen werd door de kiezers tijdens een volksraadpleging (adviserend)

Read More

Het sluipend gevaar

Verkiezingen Tijdens de recent gehouden verkiezingen in enkele Europese landen valt eens te meereen vooruitgang van extreem-rechts vast te stellen. In Noorwegen maakte de uiterst rechtse Vooruitgangspartij zelf een sprong van 6 % naar 15,3 %. In Oostenrijk noteerde de extreem-rechtse FPO in een deelstaat een winst van 2,9% om er de 20,6 % te

Read More

Verkiezingen

Bolivia – President -1/6/’97 De gewezen dictator Hugo Banzer, die aan het hoofd stond van een militaire regering van 1971 tot 1978, werd op 5/8 door het parlement verkozen als president. Tijdens de eerste ronde die op 1/7 plaats had bekwam Banzer 22.3 % van de stemmen tegenover 17,7 % voor zijn directe rivaal Juan

Read More

Verkiezingen

Franse Verkiezingen Een ondemocratisch kiessysteem Voor de Kamer heeft Frankrijk een meerderheidsstelsel. De verkozenen zitten vijf jaar. Voor de Senaat zijn het getrapte verkiezingen, dus met kiesmannen. De senatoren worden verkozen voor een termijn van zeven jaar. De president zit zeven jaar. Voor de Kamer van volksvertegenwoordigers verloopt de verkiezing meestal over twee ronden. In

Read More