Category Archives: 1999

Als je uit je land vlucht…

Gebrekkige analyses van de oorzaken van de vluchtelingenstromen in de wereld dwingen de internationale gemeenschap grote sommen geld te besteden aan hulpmiddelen voor de tegemoetkoming van urgente noodtoestanden. Een beleidsvisie op lange termijn ontbreekt. Elke hulporganisatie heeft zijn eigen agenda. De cruciale redenen waarom mensen vandaag op de vlucht slaan worden niet aangepakt. De concentratie

Read More

Top … punt

Het Vaticaan heeft een vijftigtal experten uit de ganse wereld samengebracht om te onderzoeken of de kerk zijn autokritiek moet maken over de inquisitie. Het is gedurfd. Want het is goed er zich aan te herinneren dat het in 1230 was dat een inquisitietribunaal de opdracht kreeg de ketters te vervolgen. De opdracht werd ook

Read More

“Vrije verkiezingen” en democratie

Regeringen, politici en media hebben tijdens de laatste jaren, tot verveling toe herhaald, dat democratie synoniem is van vrijemarkteconomie; individuele mensenrechten en vrije verkiezingen. We willen hier niet blijven stilstaan bij de verschillende en tegenstrijdige aspecten van de vrijemarkteconomie. Evenmin bij de dubbelzinnige interpretaties van de mensenrechten. Dit werd nog recent aangetoond na de Aziatische

Read More

Rusland vanuit vakbondsstandpunt

Om dit thema gaf Vsevolod Mozjajev, hoofd internationale betrekkingen van de Russische vakbondsfederatie VOVR te Stockholm een zeer interessante lezing. Ietwat vakbondsgeschiedenis De vakbeweging in Rusland groeide samen met de revolutionaire gebeurtenissen van 1905-1907. Meteen al kwamen een aantal eigenschappen naar voor: De vakbond was altijd op industriegrondslag georganiseerd, d.w.z. een eenheidsvakbond voor een bedrijf

Read More

Wist je dat …?

Wist je dat… vijf kapitalistische landen (VS., Japan, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië) 172 van de 200 grootste multinationals onder elkaar verdelen. Hun verkoopcijfers stegen van 3.000 miljard dollar in 1982 tot 5.900 miljard in 1992 en hun deel van het mondiaal product steeg van 23,2 tot 26,8 %. de maffiagroep “La Costa Nostra” in Sicilië

Read More

Tamagotchi in ademnood

Azië – Japan Als de media het over Japan hebben gaat het meestal over economie of elektronisch speelgoed. De economische situatie is ooit wel beter geweest en de Tamagotchis liggen ergens verloren in de speelgoedmand. Laten we een en ander even van naderbij bekijken. De economische ontwikkeling Japan heeft in de naoorlogse geschiedenis slechts twee

Read More

Duitsland

Een nieuwe buitenlandse politiek onder Joschka Fischer? De Duitse vredesbeweging twijfelt sterk “Het gaat er niet om een ‘groene’ buitenlandse politiek te ontwikkelen, maar om een buitenlandse politiek te voeren van de Federale Republiek Duitsland”, zo klonk het uit de mond van de kersverse Duitse Minister van Buitenlandse Zaken, Joschka Fischer. Het Groene boegbeeld wilde

Read More

Veiligheid en oorlog privatiseren

De veiligheid en de oorlog “privatiseren” Begin november heeft president Clinton bekend gemaakt dat de Amerikaanse regering besloten heeft het Amerikaanse bedrijf Dyncorp in te schakelen om de 150 Amerikanen te leveren voor de “pacificatie-opdracht” van de O.V.S.E. in Kosovo. Voorheen had Washington reeds de firma Military Professional Resources onder de arm genomen voor de

Read More

Pinochet, een precedent

Pinochet: een precedent De arrestatie van de Chileense ex-dictator in Engeland heeft een wereldomvattende schok veroorzaakt. Terzijde gelaten wat de aanhangers van Pinochet erover denken, tekenen zich twee reacties af. Aan de ene kant tevredenheid en enthousiasme bij de progressieve publieke opinie, aan de andere kant de opgestoken vinger van het juridisme dat waarschuwt voor

Read More